Nyheter

Satsning på kunskapsridning om totalmetodiken och fler totalkonsulter

Just nu pågår en satsning för att öka kännedomen och användandet av totalmetodiken. Satsningen riktar sig dels till konsulter som vill erbjuda tjänsten som totalkonsult och dels till beställare av energirenovering och energieffektivisering av byggnader.

  • Under hösten kommer det erbjudas fyra kurstillfällen för konsulter som vill fördjupa sina kunskaper inom totalmetodiken. Det kommer även finans möjlighet att diplomera sig till totalkonsult.
  • För beställare som vill veta mer lönsam energirenovering med Totalmetodiken i lokalbyggnader kommer det även erbjudas två seminarier.

Utbildningarna ges på uppdrag av Energimyndigheten i samverkan med Energi- och Miljötekniska Föreningen och CIT Energy Management

Digital kurs för blivande Totalkonsulter med möjlighet till diplomering

Kursen ges som två halvdagar digitalt vid följande datum.

Digitala seminarier för Beställare

  1. 11 november.  Mer information
  2.  22 november. Mer information