Nyheter

Remiss från swedish smartgrid -lämna synpunkter

Nu kan du ta del av åtta förslag gällande roller och ansvar för flexibilitet. Förslagen ska bidra till arbetet med att öka flexibiliteten i elsystemet. Den 10 maj hålls en hearing om förslagen men redan nu kan du lämna dina synpunkter.

Mer information om förslagen och remissdokumenten hittar du här.