Nyheter

Prototyp för minskning av verksamhetsenergi

En stor del av den energi som används i byggnader är verksamhetsenergi och därmed svår för fastighetsägaren att påverka. Akademiska Hus driver ett projekt med syfte att öka kunskap och medvetenhet kring hyresgästers energianvändning i lokaler för att i slutändan sänka fastighetens totala energianvändning.

I ett första steg av projektet genomförs litteraturstudier och behovsanalys där olika hyresgästtyper identifieras och beskrivs. Beroende på hur hyresgästerna använder lokaler och energi så finns olika behov av visualisering. Flera olika hyresgästrepresentanter har intervjuats för att undersöka parternas energisyn och få input i frågorna:

Vad är viktigt att få ut av ett visualiseringsverktyg? Vad motiverar till energibesparing?

Bild av Katharina Merl, BOID

Resultatet används i projektets nästa steg, konceptutvecklingen. Här utforskas hur olika användares behov kan tillgodoses i olika aspekter av gränssnitt samt implementeringsmöjligheter. En viktig aspekt är att integrera beteendevetenskap i utvecklingsarbetet.

Målet är att inom projektet ta fram en prototyp till interaktivt visualiseringsverktyg som ska installeras och utvärderas i någon av Akademiska Hus fastigheter. Verktygets datainsamling ska vara kompatibel med Beloks kravspecifikation för Styr och övervakning, vilket innebär att alla fastighetsägare som följer kravspecifikationen teoretiskt sett kommer att kunna implementera konceptet för visualiseringsverktyget.

 

Projektet genomförs av Akademiska Hus, tillsammans med CIT Energy Management, BOID och Design and Human Factors (Chalmers Tekniska Högskola). Projektledare är Peter Karlsson, Akademiska Hus och Helena Nakos Lantz, CIT Energy Management. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.