Nyheter

Sökes: Projektdeltagare till energieffektivisering genom samverkan

Belok söker deltagare till nya projekt inom fördjupningsområdet Samverkan. För att bättra på och öka spridning av samarbete mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster behövs goda exempel och demonstrationer!

I flera projekt har olika modeller för incitamentsavtal studerats, men få har testats i verkligheten. Det saknas exempel på lyckade fall. Vilka är vinsterna? Vad finns det för svårigheter och problem? Kunskapsbristen och motviljan att våga testa nya affärsmodeller kan motverkas genom att synliggöra exempel, både bra och dåliga, för att dra lärdom av andras erfarenheter.

  1. Efterlysning till demonstrationsprojekt: Fastighetsägare och hyresgäster som har kallhyresavtal med ca 4-5 år kvar av avtalstiden, där det finns potential att göra åtgärder som leder till energieffektivisering och där parterna är intresserade av att spara pengar och förbättra innemiljön.

 

  1. Efterlysning för nyuppstart av forum för lokalhyresgäster: Lokalhyresgäster som är intresserade av att spara pengar och förbättra innemiljön genom samarbete med hyresvärden eftersöks. Behov: Att avsätta personal för att diskutera frågorna med projektgrupp och fastighetsägaren.

Kontakta Bosse Wikensten om du vill veta mer eller är intresserad av att deltaga i något av projekten.