Nyheter

Öppenhet den nya normen – Beloks tekniktävling blev en språngbräda

Vi tar in en mängd data om våra fastigheter, för att möta kraven på till exempel lägre energianvändning, bra inomhusklimat och minskat effektuttag. Följden blir ett ökat behov av att hantera och visualisera den stora mängden information. Samtidigt ökar kunskapen hos fastighetsägarna och kraven på våra styr- och övervakningssystemen förändras.

Belok hade under en längre tid sett ett behov av styr- och övervakningssystem, som kunde hantera och visualisera en mängd data, med plattformsoberoende teknik och ett system utan inlåsning som fastighetsägaren själv har kontroll över. Därför förnyades kravspecifikationen på styr- och övervakningssystem för några år sedan. Belok betonade standardisering, användarvänlighet och öppenhet för tredjepartsanvändare.

Tekniktävlingen visade vägen

Kravspecifikationen följdes upp av tekniktävlingen Framtidens styr- och övervakningssystem, som vanns av ScadaGroup med en lösning där man kombinerade en PLC från Beckhoff med Web Port, ett webbaserat HMI- och SCADA-system. Lösningen har fått ett bra genomslag på marknaden. Joakim Nilén är VD på Moldeo, som utvecklar Web Port:

– Vi har en extremt hög tillväxt, försäljningen fördubblas varje år. Beloks tekniktävling satte fokus på kombinationen Web Port och Beckhoff.

Vinnande systemlösning i Beloks tekniktävling 2015 – från SCADA Group.

Framtiden byter system

Förvaltnings AB Framtiden äger genom sina dotterbolag över 70 000 lägenheter i Göteborg, varav 27 000 ingår i Bostads AB Poseidon. Just nu håller koncernen på att byta över från ett SCADA-system till Web Port. Rolf Klarin, controller styr- & reglersystem på Bostads AB Poseidon, berättar att de har sju eller åtta PLC-fabrikat ute i sina fastigheter med OPC-servrar som översätter protokollen till det övergripande systemet.

– Nu slipper vi det – vi kopplar PLC:n direkt mot Web Porten, som blir en övervakningsportal för att se hur våra tekniska system mår. Det blir också en enklare uppföljning av larm och statistik och vi ser värden från våra solceller. Med färre komponenter slipper vi dessutom en hel del underhåll.

Framtiden går mer och mer mot öppna protokoll, där system av olika fabrikat kan utbyta information. Rolf Klarin:

– Framöver kommer vi att kravställa funktioner och att de ska fungera i vårt system. Sen är det upp till leverantören att lösa det. Vi vill inte ha den inlåsningen som vi har idag.

Ökad självständighet för fastighetsägaren

Martin Persson, VD på Ventab Styr, tror att självständigheten hos fastighetsägare kommer att öka när man själv kan titta på och styra komponenterna för att öka energieffektiviteten.

Martin Persson, VD Ventab Styr. Foto: Ingela Qvirist

– Lösningen med Web Port och en PLC från Beckhoff är öppet och användarvänligt. Fastighetsägaren och deras underentreprenörer kan själva arbeta med systemet. Många fastighetsägare, inte minst de större, vill ha lösningar där man inte blir inlåst hos en leverantör.

Roger Svensson på INU Styr pekar på fördelen med det standardiserade gränssnittet.

– Det blir så mycket enklare! Data från olika system visualiseras med hjälp av det gemensamma symbolbiblioteket och användaren känner igen sig. Det ger också stora fördelar, när man ska kravställa i upphandlingar.

Kravspecifikationen och tekniktävlingen blev en språngbräda

Joakim Nilén menar att Beloks tekniktävling lade en viktig grund. Tillsammans med kravspecifikationen startade den resan med öppen data och användarvänlighet och har lett till andra typer av lösningar. Tekniktävlingen blev en språngbräda för vidare utveckling av SÖ-system som bygger på öppen data. Idag vill en fastighetsägare samla in mycket data som man kan arbeta med.

Decentraliserade system och ökad säkerhet

För Beloks medlemsföretag är styr- och övervakningssystem ett avgörande verktyg för att man ska lösa sitt uppdrag med minskad energianvändning och förbättrade fastigheter. Martin Persson tror att vi kommer att lämna centraliseringen av all data för att istället kommunicera med komponenterna direkt, där varje komponent blir mer komplex.

– Framöver kommer vi säkert att kunna surfa in direkt på pumpen, läsa av och manövrera. Vi gillar teknik och att utveckla saker. Mer komplexa produkter gör också att leverantörerna kan få mer betalt. Men systemen måste vara robusta – obehöriga ska inte kunna ta sig in.

Ingemar Lundgren på Västfastigheter håller med. Intelligensen kommer att flyttas ut till komponenterna samtidigt som säkerheten måste öka.

– Med trådlösa system ökar risken för intrång. För oss som har många samhällsviktiga funktioner i våra fastigheter är säkerheten en avgörande fråga, både driftsäkerheten och att minimera risken för intrång. Systemen måste vara både säkra och smarta, det är viktigt.

Öppenhet ändrar spelplanen

– Öppna system kommer att ändra rollen för konsulterna ordentligt, tror Martin Persson. Fastighetsägarna ökar sina kunskaper och ser möjligheter, som de inte gjort tidigare.

Enligt Joakim Nilén kommer öppenhet att bli den nya normen, vilket även de stora systemleverantörerna påverkas av.

– Fastighetsägarna satsar massor av pengar på att samla in data och då behöver man också kunna analysera den. Där kommer fokus att vara.

Text: Ingela Qvirist, Quommunicera