Nyheter

Önskemål om bidrag till projekt om feldimensionerade system, vanliga fel och brister i byggnader

Inom projektet ” Kunskap om felsökning, metoder och arbetssätt för att minska glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestanda” söks nu exempel till följande delar innan julledigheterna.

  • BELOK-medlemmar har uttryckt frustation över att installationssystem blir feldimensionerade. Information söks från Belok medlemmar med eventuella intervjuer. Analys av vad avvikelserna innebär och vilken energibetydelse de får samt dokumentering av erfarenheter görs från Drift- och Energiuppföljning av lokalfastigheter.
  • Exempel tas fram på kunskapssammanställning i form av en ”databas”, för flerbostadshus respektive lokalbyggnader, med vanligt förekommande fel och avvikelser i nya energieffektiva  byggnader med energi-, funktion- och inneklimatbetydelse.  Fel och brister kommer att beskrivas på 2 – 3 sidor som inleds med en allmän beskrivning för alla.  Gärna några referenser på slutet för den som önskar mer information.  Dessa ska publiceras på BeBo, Belok och LÅGANs hemsidor och ska över tid byggas ut och vara  en erfarenhetsåterkoppling från många projekt.
  • Många byggnader hade problem under januari och februari 2021 med en kraftig ökning i energianvändning, när det varit kallt ute. Analys genomförs för att se vad det är som bidrar  till den kraftigt ökade energianvändningen vid kall väderlek.  De sista veckorna har många system haft problem, så det kan finnas exempel i närtid.  Exempel på en frågeställning är om hotell-FTX haft liknade problem som BostadsFTX pga av hög frånluftsRF eller klarar de sig pga högre luftflöden.

Detta berör branschproblem, så bidragen som redovisas skall anonymiseras och helst bygga på mätdata. Driftbild över aktuellt system med relevanta signaler och mätdata i Excelfil.

Vid frågor, kontakta: Per Kempe