Nyheter

Nya kortrapporter

Nu finns nya kortrapporter från Totalkampanj 3 publicerade på belok.se!

I Totalkampanj 3 har elva olika lokalfastighetsägare fått stöd från Energimyndigheten för att genomföra energikartläggningar med hjälp av Beloks Totalmetodik etapp 1 i någon av sina fastigheter. Byggnaderna som har ingått i projektet har varit av olika karaktär både när det gäller storlek, energianvändning och typ av verksamhet. Akademiska sjukhuset B2-B7 som består av flera sammanbyggda hus på totalt 25 000 m2 var den största fastigheten i projektet. Den minsta fastigheten var Folkets hus i Piteå på 396 m2.

Totalkampanj 3 innehöll fastigheter i Beloks alla verksamhetskategorier ”skola”, ”vård”, ”kontor” och ”övrigt”. Kategori “övrigt” fick mest tillskott denna gång med en ishall, ett folkets hus och två olika församlingshem, varav det ena även inkluderade en kyrka. (publicering ad församlingshemmen kommer inom kort).

Totalt visade projektet en besparingspotential på 3 500 MWh per år förutsatt att alla åtgärdspaket genomförs i sin helhet. Flera fastighetsägare rapporterar att de redan har gått vidare till etapp 2 och har satt igång med projektering och renovering av sina fastigheter.

Varje delprojekt presenteras i form av en kortrapport där övergripande resultat kan utläsas. Projektet i sin helhet redovisas i en slutrapport.