Nyheter

Ny verktygslåda för energieffektivitet i byggnader och ny handbok för god inomhusmiljö i förskola och skola

Inom EU-projektet Effect4buildings har verktyg och metoder för ökad energieffektivitet i byggnader tagits fram. Länsstyrelsen Dalarna och ByggDialog Dalarna har tillsammans med övriga länder kring Östersjön arbetat i projektet.

Projektet har arbetat inom 9 områden, bland annat Financial Calculations, EPC, Prosumerism, Green Lease Contracts och Technological Solutions. Hela verktygslådan som tagits fram inom projektet finns att tillgå här.

Beloks Totalmetodik (eng Total concept) tas upp som exempel på användbar metod för energieffektivisering i “Guide financial tools and instruments for energy efficiency for buildings” som tagits fram inom området “Financial calculations”.

I Dalarna har projektet speciellt inriktats på god inomhusmiljö i förskola och skola. Fokusområden har varit luft, ljus och ljud. Ett antal seminarier och workshops har arrangerats i Dalarnas kommuner. Inom projektet har man även tagit fram en handbok i samarbete med experter inom respektive område.

Syftet med handboken är att den skall vara en hjälp i vardagen för fastighetsförvaltare, planerare, skolpersonal och hyresgäster. Den kan användas i planering, upphandling och uppföljning av om- och nybyggnadsprojekt.

Länk till: Projektets hemsida

Länk till Handboken

För mer information kontakta: Projektledare Marit Ragnarsson