Nyheter

Möjlig samordning av EKL och Energideklarationer?

 

Vid införandet av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) kom ett antal större fastighetsföretag att omfattas av denna som egna företag eller som del av koncerner. Sedan tidigare omfattas i princip alla fastighetsägare av Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader (EPBD). CIT Energy Management har gjort en genomlysning av dels frågan om hur genomförande av de två lagkraven kan samordnas, dels av frågeställningen om hur betydande energianvändning vid EKL kan definieras för företag som äger fastigheter. I studien har de två regelverken gåtts igenom och bildat bas för analysen, tillsammans med intervjuer  och enkätundersökningar från företag som omfattas av båda lagstiftningarna. Även definition av ”betydande energianvändning” som återfinns för EKL för fastighetsägande företag analyseras.

Läs rapporten