Projektarkiv

Konsultperspektiv på Totalmetodiken

Resultatet av Beloks förstudie ”Konsultperspektiv på Totalmetodiken” finns nu att läsa i rapport. Studien är gjord genom intervjuer med ett tjugotal konsulter som använt Totalmetodiken och syftade till att ta fram en handlingsplan för att öka användningen av metodiken.