Nyheter

Intresse för en teknikupphandling av avloppsvärmeväxlare undersöks

I ett par tidigare utredningar har Belok låtit undersöka funktionen hos värmeväxlare i avlopp och värmeväxlare i kombination med fettavskiljare. Båda studierna visade på god funktion hos värmeåtervinningen även om den i båda fallen kunnat vara bättre.

En teknikupphandling skulle kunna bidra till en snabbare utveckling av avloppsvärmeväxlare. Denna förstudie syftar till att undersöka intresse hos både beställare och leverantörer för att i första hand genomföra en teknikupphandling och i andra hand en tekniktävling av avloppsvärmeväxlare som är lämpade för lokalfastigheter.

Bland annat kommer följande frågor att undersökas: 

  • Avgränsning (vilka verksamheter har störst nytta av en avloppsvärmeväxlare?)
  • Placering av värmeväxlaren
  • Användning av den återvunna värmen
  • Nyckeltal för att utvärdera värmeväxlarens effektivitet

Under förstudiens gång tas kontakt med beställare och leverantörer av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter. Har du synpunkter som kan vara intressanta att ha med i förstudien? Kontakta gärna Josep Termens  eller Maria Haegermark

Just nu kartläggs intresse och behov bland fastighetsägare. Hjälp oss gärna genom att svara på en kort enkät (ca 2 min), senast 15 maj.