Projektarkiv

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hur kan man få fastighetsägare och hyresgäster att samarbeta för en minskad energianvändning? I denna  projektet Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning har olika verktyg och modeller för ett sånt samarbete utvärderats, motiv och framgångsfaktorer identifierats,  incitamentsavtal utformats(Energi- och Miljö avtal) och fälttester på avtalet genomförts.