Hur kan BeBo och Belok underlätta i frågan om laddfordon? - Belok
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Beloks webb. Läs mer här
X


Nyheter

Hur kan BeBo och Belok underlätta i frågan om laddfordon?

Just nu utreder Belok gemensamt med BeBo behovet av att starta upp ett fördjupningsområde med temat laddfordon (t.ex. elbilar). Vi behöver era tankar och inspel kring vilken angreppspunkt medlemsföretagen och branschen tycker skulle vara värdefullt att vi hanterar.

Många medlemsföretag vittnar om att intresset för installation av laddningspunkter för laddfordon ökat den senaste tiden. Samtidigt utreder Boverket hur EU:s energidirektivs krav på laddningspunkter ska implementeras i Sverige.

Just nu utreder BeBo gemensamt med Belok behovet av att starta upp ett fördjupningsområde med temat laddfordon, för att se hur vi kan bidra till att underlätta för alla inblandande parter.

Som ett led i denna utredning har en enkät utformats. Enkäten skickas ut per mail till medlemsföretagens representanter, men vi är intresserade av att även få in andra aktörers svar, och enkäten är därför öppen för vem som helst att besvara, med sista svarsdag 14/12. Till enkäten