Projektarkiv

Hinderanalys för energieffektivisering

Tidigare har flera utredningar som syftar till att identifiera hinder för införande och genomförande av energieffektiviserande teknik i flerbostadshus genomförts. I denna förstudie sammanställs hinder för genomförande av energiåtgärder, samt redovisas projekt och styrmedel som genomförts och införts för att motverka dessa, och utfallet analyseras. Studien omfattar både flerbostadshus och lokalfastigheter.