Nyheter

Hantering av personuppgifter

CIT Renergy som koordinerar Belok är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss hittar du här.

Personuppgifter (namn, titel, organisation, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till seminarier, workshoppar eller liknande event sparas för administrationen och i förekommande fall utskick av information innan eller efter eventet. Vi lagrar därför dina personuppgifter även efter avslutat event. Annan information så som kostpreferenser lagras inte efter genomfört event.

CIT Renergy lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och att få uppgifter rättade. Kontakta i så fall CIT Renergy med en undertecknad begäran.