Nyheter

Fullt hus när Fördjupningsområde Digitalisering gör entré

När Belok och BeBo tillsammans med Installatörsföretagen bjöd in till workshop inom det nystartade Fördjupningsområdet Digitalisering blev deltagarlistan snabbt fulltecknad.

Dagen inleddes med lite bakgrund till varför fördjupningsområdet startar och vad syftet är. Därefter följdes tre föreläsningar som alla berörde AI med syfte att ge inspiration och en ingång till workshopen. Kaj Winther från Vasakronan deltog och berättade om hur digital infrastruktur kan skapas för framtidens fastighetsägare, därefter hade Ivo Martinac, KTH, en dragning om Smarta byggnader för högre resurseffektivitet och kundnöjdhet. Sista föreläsningen hölls av Kye Andersson från Peltarion som behandlade frågan “AI at the core of business”.

deltagare på workshop inom Beloks Fördjupningsområde Digitalisering

Deltagarna fick gruppvis diskutera utmaningar, önskemål och behov av utveckling inom området digitalisering. Det diskuterades om vikten av att ha bra kommunikation mellan fastighetsägare, kunder, elbolag med flera. Även vikten av att utgå från några utvalda konkreta behov när man börjar med digitalisering framfördes . Men att samtidigt vidga blicken kring digital teknik, som tex med AI kan hitta nya nyttor och nya affärsmodeller utifrån den data som hanteras. Med fastigheten som en del i ett större system kan det kanske bli intäkter från energi- och elleverantörer genom att fastigheten fungerar som effektutjämnare på elnätet. Det kan bli helt nya affärsintäkter.

Energimyndigheten öppnar en ny utlysning inom E2B2 i maj som stänger i september och man planerar också en separat utlysning med inriktning på Digitalisering under samma period. Nu pågår arbete med att formulera och konkretisera de projektidéer som togs upp under workshopen.

Här hittar du anteckningar från workshopen

 

Kontakta gärna Per-Erik Nilsson om du har idéer eller vill medverka i Fördjupningsområdet.

Presentationer från dagen: