Nyheter

Fortsatt satsning på Totalmetodiken och fler totalkonsulter i höst

Även i höst kommer Energimyndigheten satsa på att vidareutveckla kurser och seminarier om Totalmetodiken. Kurserna utvecklas och kompletteras med stödstugor, seminarierna anpassas till fler målgrupper. Vidare planeras för gemensamt studiebesök för kurs- och seminariedeltagare.

Anmälan till dessa görs via Energi- och Miljötekniska Föreningens utbildningssida.

Seminarium om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken för beställare

Seminariet vänder sig främst till dig som är beställare, ekonomisk förvaltare, styrelseledamot i fastighetsbolag, fastighetschef, controller eller energistrateg. Men det är även lämpligt för dig som vill få en introduktion till metodiken.

Seminariet ges digitalt vid följande datum*:

Kurs för blivande totalkonsulter

Kursen vänder sig till dig som vill erbjuda tjänster som diplomerad totalkonsult internt eller externt. I kursen går vi igenom Totalmetodikens olika moment för lönsam energieffektivisering.

Kursen ges som två halvdagar digitalt vid följande datum*:

Diplomeringstillfällen

För att diplomera dig till totalkonsult krävs att du genomgått en utbildning om Totalmetodiken samt att du är certifierad energiexpert (behörighet Kvalificerad), certifierade energikartläggare eller kan uppvisa intyg på motsvarande kunskaper.

Möjlighet till diplomering erbjuds*:

Satsningen görs på uppdrag av Energimyndigheten i samverkan med Energi- och Miljötekniska Föreningen, CIT Energy Management samt WSP.

*Datumen är preliminära och kan komma att justeras. Uppdaterad information hittas Energi- och Miljötekniska Föreningens utbildningssida.