Nyheter

Förstudie om energiuppföljning i lokalfastigheter

Belok analyserar i en förstudie vilka metoder som används och vilka verktyg som finns för energiuppföljning i lokalfastigheter. Förstudien kommer att presentera en kartläggning av produkter och tjänster som idag finns på marknaden för energi- och effektuppföljning.

En del av studien fokuserar på att ta fram rekommendationer för ett strukturerat energiuppföljningsarbete i lokalfastigheter och förslag på kravspecifikation till energiuppföljningssystem.

Resultatet kommer att innehålla en rekommendation för framtida projekt. Under förstudiens gång tar vi kontakt med både leverantörer och brukare/beställare av energiövervakningsprogram. Har du synpunkter som kan vara intressanta att ha med i förstudien? kontakta gärna Josep Termens.