Nyheter

Behov av Fördjupningsområde Vårdlokaler utreds

Andel verksamhetsel är hög i vårdlokaler jämfört med övriga lokaltyper. Troligen kan mycket energi sparas. Västfastigheter har ett långsiktigt mål om att man år 2030 ska ha halverat mängden köpt energi jämfört med 1995 års nivå. Flera regioner står inför samma utmaningar som arbetet med energieffektivisering innebär, men troligen kör många på i egen regi utan att samarbeta regioner emellan. Genom informationsutbyte, spridning av erfarenheter (goda såväl som dåliga) och med gemensamma krafter torde energieffektiviseringsarbetet kunna effektiviseras.

Inom Belok analyseras nu om Sveriges regioner har behov av utökad samverkan i syfte att spara energi. Om behov finnes, undersöks om det är lämpligt att starta ett Fördjupningsområde inom nätverket Belok eller om det finns andra mer genomslagskraftiga alternativ för detta ändamål.

Representanter från fastighetsföretag med flera kommer att kontaktas. Har du synpunkter som kan vara intressanta för oss? Kontakta gärna Victoria Edenhofer.