Nyheter

Förslag till ändringar i Boverkets byggregler – Remissinbjudan

Boverket har lagt fram förslag på ändringar i BBR. Förslaget innehåller en del stora förändringar, bland annat att byggnadens energiprestanda kommer att uttryckas med ett primärenergital som tar hänsyn till byggnadens geografiska placering, istället för att ange byggnadens specifika energianvändning. Antalet klimatzoner är fler och kommer att anges med an geografisk faktor.

Primärenergitalet ska verifieras. Byggnadens energianvändning ska då fastställas enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN. Ett allmänt råd är att verifieringen innehåller mätning i den färdiga byggnaden.

En webbsänd genomgång av förslagen om nya föreskrifter om nära-nollenergibyggande gjordes den 12:e januari och kan ses i efterhand på Boverkets webbsida.

Boverket tar emot synpunkter gällande förslagen och tillhörande konsekvensutredning fram till fredagen den 24 februari. För mer information om hur du lämnar ett remissvar eller för att se webbsändningen klicka här.