Projektarkiv

Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

I Storkök används mycket el och höga effekter. Göteborgs Stad Lokalförvaltningen har i en förstudie undersökt möjligheter att spara el genom att med hjälp av digitalt stöd och återkoppling skapa förbättrat energibeteende hos kökspersonal. Studien innefattar bland annat referenskök, förslag på mätstruktur och intervjuer med köksmästare.