Nyheter

FED – en pusselbit i Sveriges energiutmaning

Lokala energisystem kan vara en pusselbit i att lösa energiutmaningarna som Sverige står inför, och faktiskt redan är drabbat av i några av storstadsregionerna. Men hur ska det gå till i praktiken? Stina Rydberg och Claes Sommansson, Johanneberg Science Park berättade under ett webbseminarium 19 maj för Belok och BeBos medlemmar om utfallet i FED-projektet som genomförts i Göteborg på Chalmers campus Johanneberg.

I EU-projektet FED (Fossil free energy districts) har en lokal digital handelsplats för energi byggts upp och testats på campusområdet Johanneberg. Områdets byggnader har kopplats upp och kopplats samman för att kunna adressera behov och överskott av energi. Området har både egen produktion och egen lagring.

Projektet visade på stor potential. Genomförandet visade på 18 % energieffektiviseringar för värmesidan och kapade effekttoppar på upp till 12 %. Förutom effektkapning och energibesparing gav projektet upphov till ett 20-tal exjobb och flera RnD-projekt. En stor utmaning för replikering av projektets resultat är rådande lagstiftning som hindrar denna typ av marknadsplats. Genom projektet togs policyrekommendationer fram och finns, tillsammans med annat material, att ta del av på projektets webbplats. Stina Rydberg rekommenderar särskilt de filmer som har tagits fram. 


Presentationerna hittar du här: