Nyheter

Fastighetsbranschens brev till regeringen om den EU-gemensamma taxonomin

Fastighetsägarna och Svenska Bankföreningen, samt deras medlemmar har tillsammans tagit fram en skrivelse till regeringen gällande förslaget till delegerade akter från kommissionen enligt Taxonomiförordningen. Brevet beskriver i detalj deras bedömningar på de föreslagna kriterierna för befintligt byggnadsbestånd som riskerar omkullkasta svensk marknad för gröna fastighetslån och obligationer.

Ta del av skrivelsen här.