Nyheter

Energieffektivisera med Belok och BeBo – Frukostseminarium

Som start på konferensen Building Sustainability 18 värmde Belok, BeBo och Energimyndigheten tillsammans upp delar av konferensdeltagarna med ett frukostseminarium. Kajsa Andersson, biträdande koordinator för Belok hälsade välkommen och presenterade seminariet. Första talare var Tomas Berggren, Energimyndigheten, som informerade om Energimyndighetens uppdrag att energieffektivisera. I detta arbete är nätverk, som Belok och BeBo viktiga spelare. Per-Erik Nilsson, koordinator för Belok berättade om hur nätverken fungerar och visade några exempel på projekt och verktyg som har tagits fram av nätverken. Göran Werner, koordinator för BeBo, presenterade smakprov av BeBos arbete och gav deltagarna teasers inför Belok och BeBos stundande resultatkonferens som äger rum 14 november i Stockholm.

Seminariet avslutades med att Emma Karlsson, biträdande koordinator för BeBo, ledde en gemensam diskussion om utmaningar på för energieffektivisering. Vilka byggnader har störst potential att spara energi? Vilka är de främsta hindren för energieffektivisering? Och vilka energiutmaningar bör Belok och BeBo fokusera på? Deltagarna var överens om att branschen behöver mer utbildning och att det råder osäkerheter kring ny och obeprövad teknik. Helt rätt utmaning för nätverken med andra ord. Omröstningen för vilka energiutmaningar som nätverken borde titta vidare på visade jämt resultat mellan alternativen.

Bilden visar att deltagarna ser behov av att nätverken fortsätter att arbeta brett och fokuserar på frågor som klimatskal/värmeeffektbehov (21 st), Effektutjämning av el (16 st), lokal energiproduktion (13 st), installationsteknik (13 st) och Brukarrelaterad energi (13 st). För arbete med organisationsfrågor (3 st) var intresset mindre.

 

Inom nätverkens fördjupningsområden bjuds branschen in att deltaga i olika workshops och seminarier med syfte att leda arbetet med energieffektivisering framåt. Skriv gärna upp dig på Beloks utskickslista så missar du inte dessa tillfällen.

kolla in presentationerna som visades.