Nyheter

Energieffektiva storkök: Förhandsvisning av projektrapporter

Lokalförvaltningen i Göteborg konstaterade att köket i en nybyggd och lågenergieffektiv förskola använde lika mycket energi som hela fastigheten i övrigt med uppvärmning och annan verksamhetsel. Storköket på Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg redovisade en energianvändning som vida överskred Västra Götalandsregionens energimål. En storköksleverantör berättade att under 2014 rörde endast 1 av 250 offertförfrågningar deras mest energieffektiva utrustning.

Behovet av ett projekt som visar vägen till ett energieffektivt storkök var med andra ord stort och både beställare och leverantör har välkomnat Beloks initiativ.

Den 28 augusti har Belok sitt slutseminarium där erfarenheter och resultat från projektet kommer att redovisas. Över 120 personer är anmälda och redan nu kan du ta del av materialet här