Nyheter

Energieffektiv ombyggnad av köket på Sahlgrenska Universitetssjukhus

Köket på Sahlgrenska Universitetssjukhus krävde en omfattande förändring och renovering. Västfastigheter satte målet att minska kökets energianvändning med 25 % där energianvändningen per portion beräknas minska från 2,16 kWh till 1,82 kWh. Minskningen består framför allt av lägre värmeanvändning och till en mindre del av lägre elanvändning. Sett till kökets totala elanvändning ökar andelen el till kökskylan, men ökningen kompenseras helt av motsvarande minskning av el till ventilation, belysning och köksutrustning. Rapport för Sahlgrenska sjukhus finns att ladda ner i sin helhet.

Läs mer om Beloks projekt om energieffektiva storkök liksom om det nyligen startade fördjupningsområdet Energieffektiva storkök.