Nyheter

Energibranschen samlades kring nätkapacitet och flexibilitet

I förra veckan anordnade Energimyndigheten tillsammans med Power Circle och den svenska delen av EU-projektet CoordiNet ett heldagsseminarium om lokala flexibilitetsmarknader. Seminariet i Stockholm samlade nära 200 personer, varav en stor del var representanter för olika energi- och nätbolag runt om i landet. På plats fanns även ett flertal personer från Energimyndigheten, kommuner/regioner, leverantörer av produkter och tjänster, konsulter m.fl.

Dagen inleddes med presentationer av nyckelpersoner i CoordiNets projektgrupp, vilken utgörs av Vattenfall Eldistribution, Eon energidistribution och Svenska kraftnät. Dessa berättade om lärdomar hittills i projektet, hur de lokala flexibilitetsmarknaderna ska fungera, utmaningar och hur de ska gå vidare. Den första omgången med demonstrationer påbörjas nu i vinter, men det blir även en andra demonstrationsperiod vintern 2020/2021. Intresseanmälningar till nästa demonstrationsperiod kommer att tas emot i maj 2020. Det är öppet för olika aktörer att delta och det finns möjlighet för små aktörer att få ”Cascading grants”.

Efter CoordiNet-presentationerna talade Tula Ekengren från VGR om elektrifieringstrender i Västra Götaland och Hagen Hallstein från NODES gav exempel på olika utformning av flexibilitetsmarknader. Tobias Walla, Energimyndigheten berättade om sektorstrategin Flexibelt och robust energisystem.

Under eftermiddagen fanns det möjlighet att välja mellan två spår: workshops och presentationer med SamspEL Arena eller workshops med CoodiNet. Under de sistnämna diskuterades vad säljare respektive köpare av flexibilitet behöver för affär och hur detta eventuellt skiljer sig beroende på vilken typ av flexibilitetsresurs det handlar. Det diskuterades även vilka ersättningsprinciper som är lämpliga för flexibilitetsmarknaden och hur en koordinering mellan olika marknader (lokalnät, SvK) skulle kunna se ut.

Belok var på plats för att fånga upp aktuella diskussioner och utmaningar relaterade till efterfrågeflexibilitet som är bra att känna till inför fortsatta diskussioner inom Belok samt i dialogen mellan fastighetsägare och nätbolag.

För den som vill går det att ta del av inspelade presentationer från seminariedagen.

Om CoordiNet

CoordiNet ska utveckla lokala marknader för flexibla kunder. Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät har tillsammans med Uppsala kommun, Expektra, Energiforsk och andra aktörer i Europa sökt medel från EU:s ramprogram Horizon2020 för att frigöra effektflexibilitet för att möta elnätens framtida utmaningar. Koordinering mellan TSO/DSO/kund kommer att testas på regionala marknader med system- och flexibilitetstjänster.

Projektet startade den 1 januari 2019 och pågår fram till år 2022. Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet kommer att genomföras på fyra platser i Sverige: Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län. Dessa områden har alla olika förutsättningar och problem relaterade till nätkapacitet.

Om SamspEL Arena

SamspEL Arena är en mötesplats för utveckling inom elsystem. Arenan samlar aktuell forskning och pilotprojekt och ger en plattform för att forskare, näringsliv och beslutsfattare tillsammans ska kunna vidareutveckla och diskutera lösningar för framtidens elsystem. SamspEL Arena arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten.