Nyheter

Ekonomi och klimatnytta för takunderhåll och solelinstallationer – projektpartner sökes!

RISE arbetar med en forskningsansökan till E2B2 (Deadline 18/2) och söker fastighetsägarpartners med intresse för att solceller som samtidigt har funderingar kring takens eventuella renoveringsbehov.

Projektet tar utgångspunkt i en situation där renovering av ett tak är planerat ett flertal år fram i tiden, alternativt att renoveringsbehovet är oklart, samtidigt som intresset för att installera en solcellsanläggning finns. Huvudsakligt syfte är att ta fram ett verktyg som stödjer fastighetsägare att ta resurseffektiva (klimatsmarta och ekonomiskt försvarbara) beslut om när takrenovering och solcellsinstallation genomförs.

Låter det intressant? Läs beskrivningen av projektet och kontakta mailto:peter.kovacs@ri.se