Projektarkiv

Effekthantering i lokaler

Elanvändningsmönster i lokalfastigheter kommer att påverkas av förändringar som sker i elsystemet samt av nya energitjänster som utvecklas i hög fart, såsom laddning av elbilar och energilagring. Framöver blir det alltså mycket mer fokus på effekt och inte bara på energi.

Belok har genomfört en förstudie med syfte till att identifiera och prioritera vilka områden och lösningar som har större potential att hjälpa till att hantera och jämna ut eleffekttopparna i lokaler, idag och i en närmare framtid. Förstudien ger en helhetsbild över lastkurvor och effekttoppar i lokaler, kostnad av effekt, laddstationers påverkan på lokalernas effektuttag samt tillgängliga energi- och effektlagringstekniker som kan vara lämpliga i fastigheter.