Nyheter

Dokumentation av storköksworkshop klar

Fördjupningsområdet Energieffektiva storkök är inte bara ett forum för diskussion mellan parter i branschen. Det är också i hög grad verkstad. Det visade workshopen i mars vars resultat blev ett antal analyser av möjliga projekt eller förstudier liksom tre konkreta projektansökningar.

Dokumentationen analyserar de olika projekten som diskuterades ur olika perspektiv. Där finns också kontaktpersoner om man är intresserad av att titta vidare på någon av projektidéerna.