Fördjupningsområde

Storkök (ingår numera i Relivs)

Under 2013-2015 genomförde Belok ett utvecklingsprojekt inom energi i storkök. Syftet var att visa hur man med bästa tillgängliga teknik, ändrade brukarbeteenden och ökad kunskap kan minska energianvändningen i storkök. Många aktörer inom området efterlyste även ett bra forum för kunskapsutbyte, både mellan olika aktörer men även med andra med liknande frågeställningar. Därför startades fördjupningsområdet energieffektiva storkök.

Belok Storkök fokuserar på upphandling, utrustning, beteende och projektering samt demonstrationsprojekt.

Syftet är att:

  • Öka dialogen mellan aktörerna
  • Samla och sprida kunskap
  • Dela erfarenheter
  • Generera projektförslag för att driva utvecklingen framåt
  • Vara ett stöd för aktörer inom området
  • Inspirera till utveckling

Nyckelaktörer är leverantörer, beställare, storkökspersonal och konsulter.

AKTUELLT: Från 1 januari 2020 drivs Fördjupningsområdet som en del av Relivs. Mer information hittar du här.

 


Sammanfattningar av genomförda workshopar