Nyheter

Delta i dialogmöten inom projektet Delad Energi III

Är du intresserad av att diskutera möjligheterna att visualisera en byggnads resurseffektivitet gällande energi, vatten och avfall?

Malmö Stad, SYSAV, VA-syd, E.ON, WSP, Sustainable Business Hub och LiU är med i ett Vinnovafinansierat projekt Delad Energi III kring Urban symbios. Projektet omfattar hela staden och den urbana symbios som kan uppnås om man betraktar resursflödena energi, vatten och avfall.

I delprojektet ”Resursdeklaration” är målsättningen att utveckla koncept och modeller för integrerade kretsloppslösningar (energi/vatten/avfall) samt att utveckla ett förslag på en så kallad resursdeklaration som ett verktyg för att visualisera dessa koncept/modeller.

Projektet vill nu bolla detta förslag mot fastighetsägare och verkliga fastigheter. Alla typer av fastighetsägare är intressanta att diskutera med, privata och offentliga, flerbostadshus och lokalfastigheter. Dialogmötena tar 2h och resulterar i en visualisering av den diskuterade fastighetens resurseffektivitet. Information om vilken förberedelse som krävs inför mötet får ni vid etablerad kontakt.

Kontakta Charlotte Hauksson eller Manuela Stierna (delprojektledare) om du är intresserad av att vara med i diskussionen.