Nyheter

Beloks och Bebos vårkonferens på Youtube och i pdf

Nu finns Beloks och Bebos vårkonferens från den 4 maj på Youtube. Ta gärna del av innehållet i de samlade klippen nedan – de gemensamma delarna liksom Beloks och Bebos separata delar. Längst ner på sidan (efter filmklippen) finns presentationerna samlade i pdf-format. För pdf:erna från Bebospåret hänvisar vi till Bebos sida.

 

Belok och BeBo bidrar till att öka takten gällande energieffektivisering menar Agneta Persson, Anthesis, som var moderator för dagen.

 

Tomas Berggren, Energimyndigheten berättar om energimål och nätverkens betydelse.

 

Per-Erik-Nilsson, CIT Energy Management och Lennart Lifvenhjelm, Vasakronan redogör för nytta, resultat och projekt inom Belok

 

Göran Werner, WSP och Mattias Westher, Stenafastigheter redogör för nytta, resultat och projekt inom BeBo

 

Emma Karlsson, WSP berättar om verktyget som används för att beräkna värdet av den sparade kilowattimmen

 

Åsa Wahlström, CIT Energy Management visar hur Totalmetodiken har spridit sig internationellt genom ett Nordic-builtprojekt

 

Robert Johannesson, Boverket berättar hur Boverket jobbar med remissen av nya BBR.

 

Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier diskuterar Sveriges byggindustriers syn på nya NNE-kraven

 

Saga Hellberg Byggherrarna, presenterar byggherrarna och Energimyndighetens satsning Beställarkompetens

 

Eftermiddagen bjöd på två parallella sessioner där deltagarna fick dela upp sig och lyssna på Beloks eller BeBos olika projekt.

 

Beloks eftermiddagspass innehöll 7 olika dragningar där man berättade om resultat från förstudier, projekt och om de olika fördjupningsområdena Energieffektiva storkök, ventilation samt om det nyss uppstartade ”energisamarbete mellan lokalfastighetsägare och hyresgäst”.

 

Peter Filipsson, CIT Energy Management var först ut och berättade om marknadens innovativa ventilationssystem

 

Pia Tiljander, RISE koordinerar Beloks fördjupningsområde energieffektiva storkök samt nätverket Belivs

 

Bosse Wikensten, CIT Energy Management har just startat igång Beloks fördjupningsområde Energisamarbete mellan lokalfastighetsägare och hyresgäst

 

Vasakronan har installerat en  avloppsvärmeväxlare i sin fastighet Pennfäktaren. Jörgen Wallin, Energum har följt och utvärderat effekten av denna

 

Josep Termens, CIT Energy Management har studerat alternativ till konventionell VVC för att hitta den mest energieffektiva lösningen till en vårdlokal i Kalmar

 

Kajsa Andersson, CIT Energy Management har undersökt hur fastighetsägare i Sverige använder sig av Totalmetodiken

 

Mona Norbäck, Stockholmshem gör en djupdykning i Energieffektiva badhus och berättar om den stora energieffektiviseringspotentialen som finns i befintliga badhus och simhallar

 

Under BeBos eftermiddagspass fick man höra om förstudier och projekt som genomförts inom BeBo. Eftermiddagen innehöll en del sol, men även här finns avloppsvärmeväxling med på kartan.

 

Mari-Louise Persson, Riksbyggen berättar vad Riksbyggen drar för nytta av BeBo

 

Katarina Westerbjörk, WSP har tillsammans med kollegor genomfört ett projekt där man tittat på konsekvenser av läckande kanaler

 

Hur räknar man på Lönsamhet? Anders Sandoff från Handelshögskolan i Göteborg berättar att man har vidareutvecklat BeBokalkylen och genomfört räknestugor i ämnet

 

Lägg lite energi på Effekten! manar Roland Jonsson, WSP. Effektkostnaden kan reduceras exempelvis med en avloppsvärmeväxlare

 

Eva Jernäs, Energi och klimatrådgivningen Stockholms stad berättar om satsningen där man hjälper bostadsrättsföreningar att avtala om målstyrd energiförvaltning

 

Mikaela Tarnawski, WSP har gjort en förstudie i syfte att underlätta för bostadsrättsföreningar som vill installera solceller

Jens Penttilä, WSP berättar hur man kan maxa nyttan från solen genom att matcha produktion och elanvändning