Nyheter

Belok webbseminarium: Tema Belysning

Beloks medlemsrepresentanter bjöds in till webbseminarium på temat belysning den 21 april. Seminariet lockade ett trettiotal deltagare. Tre olika föreläsare gav deltagarna en inblick i belysningsteknik enligt nedan agenda.

  • Utfasning av belysningsprodukter – Vilka och när? Ekodesigndirektivet, Christofer Silfvenius, Energimyndigheten
  • Morgondagens belysningsteknik – vad har vi att vänta?
    Reine Karlsson, Professor EcoDesign & Verksamhetsutvecklare, EKC Högskolan Dalarna
  • Dagens belysningslösningar – nyproduktion och renovering
    Niclas Appelqvist, regional manager, Fagerhult

Nöjdhet över belysning måste prioriteras över energikrav, menar Christofer Silfvenius, Energimyndigheten. Energimyndigheten tittar på att formulera lagkrav på produkt och systemnivå. Ofta glöms belysning bort under projekteringen och kommer in sent i processen, då det kan bli problematiskt att få det rätt på ett smidigt sätt.

Genom det arbete som har gjorts med ekodesign kommer 100 TWh att sparas på belysning inom EU i år. Energiklasserna är på väg att skalas om. Från 1 sept 2021 kommer bland annat LED-skalan att startas i energiklass C och krav på högst tillåtna flimmer att finnas. T8 – lysrör är vår vanligaste ljuskälla i Sverige. Denna kommer att fasas ut från år 2023. Energimyndigheten ser över behovet för att sammanställa en guide för hur utfasningen kan gå till.

LED- kan bli ersättning i befintliga armaturer. Tillverkare av LED-ljuskällan får stå för rekommendationer om hur de kan användas. Det kan bli aktuellt att ta fram konverteringskit för att ersätta ljuskällan på rätt sätt. Det är en juridisk utmaning, snarare än teknisk. Se presentationen från Energimyndigheten för mer information om vad som gäller vid konvertering av belysning.

Reine Karlsson, trycker på vikten att det ska vara rätt ljus på rätt plats vid rätt tillfälle. Standarder för belysning både hjälper oss och hindrar oss i utvecklingsarbete och användning av belysning. Ny belysningsteknik och nya lösningar låter dröja om efterfrågan saknas. 

Det är också viktigt att ha livscykelaspekten med sig. Miljöbelastningen analyseras, men nyttoaspekten kan ofta glömmas bort. LCA handlar om att hitta så mycket nytta som möjligt för minimal miljöbelastning. ”LCA = Miljöbelastning / nytta”

Niclas Appelqvist från Fagerhult berättar om lösningar för belysning vid renovering. Belysningstekniken har gått igenom ”LEDification”-steget. Nu jobbar man med ”smart lighting” – att styra och göra smart och samtidigt öka komforten, samt med ”datafication” –IOT-lösningar och sensorer. Belysningstekniken ska finnas och verka utan att synas och utmärka sig.

Niclas tipsar om följande länkar för fördjupning inom ljusteknologi:

https://www.fagerhult.com/sv/Kampanjer/fagerhult-x-swegon/
https://www.fagerhult.com/sv/ljusstyrning/e-sense-organic/
http://securitylightingsystem.com/
https://www.organicresponse.com/

Kolla in presentationerna: