Nyheter

Belok utvärderas

På uppdrag av Energimyndigheten genomför Copenhagen Economics just nu en utvärdering av innovationsklustren BeBo och Belok. Syftet är att undersöka i vilken mån innovationsklustren når upp till sina mål, men också vara en del av underlaget i Energimyndighetens beslut om fortsatt finansiering för BeBo och Belok. Studien är även tänkt att ligga till grund för en påföljande samhällsekonomisk analys av BeBo och Beloks effekter på energieffektivisering och minskad miljöpåverkan till följd av detta. Resultatet kommer att presenteras på Energimyndighetens hemsida. Nätverket har tidigare utvärderats flera gånger av olika aktörer med positivt resultat, bland annat i samband med ett EU-projekt.

Som en del av arbetet skickas en enkät ut till Beloks medlemmar samt till deltagare i Beloks olika aktiviteter som har hållits inom utvärderingsperioden december 2014 till och med dagens datum. All input är värdefull och vi ser fram emot ert bidrag senast den 15 september.