Projektarkiv

Behovsstyrd ventilation

I lokaler är det vanligt att behovet av ventilation varierar över dygnet. Genom att styra ventilationen utifrån behovet (DCV) kan man spara energi genom att inte ventilera i onödan. I detta projekt undersöktes viktiga faktorer för att få DCV system att fungera tillfredsställande. Det är viktigt att systemet projekteras, installeras, injusteras och driftas på ett genomtänkt och korrekt sätt. Bland annat är det viktigt att vid ombyggand till DCV att donen klarar kanaltryck upp emot 120 Pa och att kanalerna är isolerade. Fler viktiga faktorer finns beskrivna i rapporten.