Nyheter

Att bygga ett energieffektivt hotell

Det är många beslut som ska fattas innan ett hotell kan börja byggas och för att nå långt i energieffektivitet är det viktigt med energifokus i beslutsprocessen. Inom Belok tar man nu fram en vägledning som ska kunna användas av hotelloperatörer för att lyckas med sina energimål i byggandet av ett hotell.

 

Genom att följa en fastighetsägare när ett nytt hotell ska byggas dokumenteras de steg som är viktiga för att nå långt i energieffektivitet. Beloks medlemsföretag Midroc Property Development har som mål att bygga ett av Sveriges mest energieffektiva hotell. Hotellet planeras vara klart år 2019/2020. Byggprocessen följs genom kontinuerliga intervjuer/avstämningsmöten mellan fastighetsägaren och CIT Energy Management under ett år och resultaten från varje möte dokumenteras. Intervjuerna fokuserar på viktiga steg och beslut som görs i processen för att nå långt i energieffektivitet. Målet är att öka och sprida kunskap om vilka beslut i byggprocessen som har stor påverkan på energieffektivitet.

 

Detaljprojekteringen pågår för fullt och det är en mycket intensiv period just nu säger Rikard Sjöqvist, projektledare för Midroc. Vi håller bland annat på att finslipa utformningen av ventilationssystemet. Det finns många klurigheter att tänka på för att spara energi i alla detaljer. Midroc använder sig av en konsult som installationssamordnare i projektet som har till uppgift att ha koll på alla detaljer och bevaka energifrågan och Midrocs intressen.

 

Projektet finansieras av Energimyndigheten.