Nyheter

Använder du Beloks kravspecifikationer?

Belok har genom åren tagit fram flera olika kravspecifikationer med syfte att underlätta och bana väg för energibesparingar. Kravspecifikationerna är framtagna i samråd med Beloks medlemmar som har delat med sig av sina erfarenheter och de krav de själva ställer, exempelvis vid upphandling.

För att hålla kravspecifikationer aktuella krävs uppdatering. Inför uppdateringen undrar vi hur du använder Beloks kravspecifikationer och om du saknar någon specifik kravspecifikation? Hjälp oss genom att svara på en kort enkät.

Här hittar du Beloks kravspecifikationer.