Nyheter

Kvalitetssäkring av Totalkonsulter

Under hösten kommer Belok att genomföra en förstudie gällande hur kompetensen kan säkerställas hos konsulter som erbjuder tjänster inom Totalmetodiken. Flera fastighetsägare är nyfikna på att prova på Totalmetodiken och fastighetsägare som redan har använt metodiken vill använda den igen. Många stöter på frågan:  hur hittar man en konsult som är skicklig på Totalmetodiken?

Inom projektet kommer för- och nackdelar med olika former av kompetenssäkerställande hos konsulter att undersökas. Olika vägar kan vara exempelvis certifiering, diplomering eller annan form av kompetensbevis.

Behovet av både innehåll och omfattning i en utbildningsinsats kommer att bedömas. För att kvalitetssäkringen ska kunna genomföras är det viktigt att det finns relevant och tillräckligt med utbildningsmaterial, därför kommer man att göra en översyn av vilket material som redan finns och i vilken utsträckning nytt material behöver tas fram. En viktig del i studien är att bedöma huruvida någon praktisk del behöver finnas med i utbildningen.

En ytterligare frågeställning som ska besvaras är vem som lämpligen skulle administrera och genomföra utbildningar, samt utfärda certifieringar, diplom eller liknande.

 Är du intresserad av att medverka i studien, har frågor eller input, så kontakta gärna mari-liis.maripuu@cit.chalmers.se