Nyheter

2021-12-02 Belok & BeBo Resultatkonferens

Den 2 december genomfördes Belok och BeBos fjärde resultatkonferens där temat för dagen var “Resurseffektiv och smart bebyggelse”.

Det var ett femtiotal personer som deltog i årets resultatkonferens på Bryggarsalen i Stockholm. Det blev en dynamisk dag full med informativa presentationer och diskussioner.

Deltagarna fick under förmiddagen bland annat ta del av utblickar kring EU-direktiv, Klimatdialogen, bred implementering av solceller i bebyggelse samt nyttor med Energigemenskaper.

Under eftermiddagen blev det en djupdykning i några av de olika projekt som nätverken arbetar med, där resultat från förstudier, undersökningar och projekt presenterades.

Det bjöds också på intressanta paneldiskussioner och möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan konferensdeltagare och föreläsare.


Ta del av presentationer, bilder och filmer från dagen

Hela spellistan med samtliga filmer hittar du här.

Förmiddagens inspelade föreläsningar

Inledning, Energi utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv
Moderator: Bengt Wånggren, Senior rådgivare och VD, Wangco AB
Se film här

Presentationer förmiddag

Inledning / Bengt Wånggren, moderator

Hur påverkas kraven på energiprestanda i våra byggnader av reviderade
EU-direktiv?
Katarina Händel, Departementssekreterare, Infrastrukturdepartementet
Se film här

Vikten av stark aktörssamverkan
Mathias Normand, Enhetschef, Enheten Bebyggelse, Energimyndigheten
Se film här

Resurseffektiv och smart bebyggelse – Erfarenheter och möjligheter
– Introduktion av ämnesområdet och introduktion till eftermiddagsprogrammet.
Koordinatorer till nätverken – Göran Werner, BeBo och Per-Erik Nilsson, Belok.
Se film här

Effektivare med Totalmetodiken
Per-Erik Nilsson, Koordinator Belok
Se film här

Energieffektiviseringsstödet som en del av renoveringsvågen
Åsa Wahlström, Affärsområdeschef, CIT Energy Management
Se film här

Klimatdialogen
Mari-Louise Persson, Miljö- och energichef, Riksbyggen
Se film här

Implementering av solcellsanläggningar i svensk stadsbyggnad – hinder ur ett aktörsperspektiv
Charlotta Winkler, Expert solenergi, WSP/Högskolan i Halmstad
Se film här

Utmaningar och nyttor med Energigemenskaper
Monica Axell, Forsknings- och affärsutvecklare, RISE
Se film här


Eftermiddagens inspelade föreläsningar
Eftermiddagens presentationer

Eksta 2.0 – Blockchain och energigemenskap
Charlotta Winkler, WSP (och Christer Kilersjö, Eksta Bostad)
Se film här

Fastighetsbranschen digitaliseras – Branschramverk
Helena N Lantz, CIT Energy Management
Se film här

Science Based Targets för svenska fastighetsägare och småhustillverkare
Agneta Persson, Anthesis
Se film här

Paneldiskussion: Effektfrågan – Hur hanterar vi den?
Lars Pellmark, Chef teknikstöd, Skandia Fastigheter
Caroline Ödin, Energistrateg, Fabege
Rikard Sjöqvist, Energi,- miljö- och teknikchef, Midroc Property Development
Moderator: Per-Erik Nilsson, Koordinator Belok
Se film här

Inledning – Klimatfrågan i beslutsprocessen hos fastighetsföretag
Moderator, Per-Erik Nilsson, Koordinator för Belok
Se film här

Återbruk och LCA vid renovering
Agneta Persson, Anthesis
Se film här

Solceller och brand – Riktlinjer och rekommendationer
Maria Haegermark, CIT Energy Management
Se film här

Metoder för att minska VVC-förluster
Peter Nyberg, Aktea Energy
Se film här