Nyheter

17-18 september: Medlemsmöte med studiebesök

Beloks medlemmar träffas fyra gånger per år för att utbyta erfarenheter och diskutera nya och pågående projekt. Den 17-18 september samlas medlemmarna i World Trade Center i Malmö. Mötet kommer att inledas med ett studiebesök i medlemsföretaget Midroc Property Developments lokaler, för att studera hur så kallade intelligenta fönster fungerar i verkligheten. Belok driver projektet tillsammans med Midroc.