Projektarkiv

Värdering av luftfilter i samband med upphandling

Filtrering av luft i byggnader är viktigt för att skydda såväl ventilationsutrustning som personer och verksamheter i byggnaden från skadliga luftföroreningar. I denna rapport, som är resultatet av en förstudie i hur man kan värdera luftfiltren, diskuteras tryckfall, filtreringens effektivitet, risker med dålig skötsel av filter och totalkostnader.

[wpfilebase tag=file id=54 /]