Projektarkiv

Värdering av luftfilter i samband med upphandling

Filtrering av luft i byggnader är viktigt för att skydda såväl ventilationsutrustning som personer och verksamheter i byggnaden från skadliga luftföroreningar. I denna rapport, som är resultatet av en förstudie i hur man kan värdera luftfiltren, diskuteras tryckfall, filtreringens effektivitet, risker med dålig skötsel av filter och totalkostnader.

2005 9 Värdering Av Luftfilter (326.4 KiB)

2005 9 Värdering Av Luftfilter (326.4 KiB)