Nyheter

Välbesökt workshop om storkök

Beloks workshop om storkök den 19 februari var välbesökt. Ett 40-tal representanter från kommuner (bland annat storkökspersonal), konsulter, fastighetsägare och storköksleverantörer lyssnade på goda exempel från Guldhedsskolan och Hovåsskolan i Göteborg, två skolor med olika förutsättningar. Guldhedsskolan är k-märkt medan ett helt nytt kök håller på att byggas på Hovåsskolan.

Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten där man diskuterade möjliga förbättringar av arbetsrutiner, av arbetsflöden genom ändrad rumsdisponering och förbättringar av storköksutrustning.  Allt i syfte att sänka energianvändningen med bibehållen eller förbättrad arbetsmiljö.

Beloks storköksprojekt kommer att utmynna i kravspecifikationer och anvisningar där resultaten från workshopen blir viktiga inslag. När projektet är klart kommer allt material att publiceras på belok.se, där det kan hämtas kostnadsfritt.

Den 7 maj planeras nästa seminarium som har samma målgrupp som workshopen: storkökspersonal, fastighetsägare/beställare och storkökskonsulter. Då kommer preliminära resultat av projektet att presenteras. Mer information kommer.