Nyheter

Utbildningsmaterial för Totalmetodiken

För att lyckas med ett Totalprojekt krävs kompetens och erfarenhet av energieffektivisering i fastigheter. Belok har därför tagit fram ett utbildningsmaterial och en handbok om hur Totalmetodiken ska tillämpas. Den riktar sig till alla som på något sätt arbetar med Totalprojekt och energieffektiv drift i fastigheter. Handboken är indelad i avsnitt med rekommendationer om vilka avsnitt som respektive målgrupp bör sätta sig in i. Fastighetsägare, konsulter och driftpersonal är exempel på målgrupper för boken.