Nyheter

Totalmetodiken på Building Sustainability SGBC14

Den 10 till 11 november kommer Energimyndigheten att finnas representerad på konferensen Building Sustainabilty SGBC14 på Stockholm Waterfront. I montern finns nytt material om Totalmetodiken och intressanta totalprojekt. Initierade representanter från Energimyndigheten kan berätta mer om både Belok och om Totalmetodiken. Välkommen till spontana samtal!

 

Måndag 10 november 

9.00 – 10.00 

Carin Råberger, projektledare för Energieffektiv ombyggnad av miljonprogrammet, Energimyndigheten

Tomas Berggren, expert resurseffektiva byggnader, Energimyndigheten

12.00 – 13.15

Susan Linton, expert på näranollenergibyggnader, från Energimyndigheten.

Göran Werner från Bebo (beställargruppen för flerbostadshus)

Tomas Berggren, expert resurseffektiva byggnader, Energimyndigheten

14.30 – 15.10

Björn Svensby, hållbar stadsutveckling, Energimyndigheten

Tomas Berggren, expert resurseffektiva byggnader, Energimyndigheten

 

Tisdag 11 november

10.00 – 10.45

Carin Råberger, projektledare för Energieffektiv ombyggnad av miljonprogrammet, Energimyndigheten

Tomas Berggren, expert resurseffektiva byggnader, Energimyndigheten

12.00 – 13.15

Johan Lagrelius, Ålidhem Umeå Renovering av miljonprogram

Carin Råberger, projektledare för Energieffektiv ombyggnad av miljonprogrammet, Energimyndigheten

Tomas Berggren, expert resurseffektiva byggnader, Energimyndigheten

15.00 – 15.30

Björn Svensby, hållbar stadsutveckling, Energimyndigheten

 

Läs mer på Energimyndighetens webbplats.