Nyheter

Teknikupphandling evaporativ kyla (kyltorn)

Studier visar att energianvändningen för komfortkyla kan bli tre till tio gånger lägre med ett kylsystem med evaporativ kyla (kyltorn) jämfört med ett traditionellt kylsystem (kompressorkyla). Branschen har visat ett stort intresse att prova evaporativ kyla och Belok har därför realiserat en teknikupphandling.

I januari 2013 höll Belok ett startseminarium och fram till mars 2014 kan intresserade företag skicka in sitt bidrag till teknikupphandlingen. Bidragen kommer att testas och utvärderas och därefter utses en vinnare. Teknikupphandlingen beräknas vara klar innan sommaren 2014.