Nyheter

Storkök har potential att spara energi

Belokmedlemmar med storkök i sina fastigheter (skolor, sjukhus och restauranger) har uppmärksammat att det finns en stor potential att energieffektivisera köken – upp emot 30 % vid ombyggnation och 50 % vid nybyggnation. Belok har därför startat ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Lokalförvaltningen Göteborg och Bengt Dahlgren AB. Projektet fokuserar på att använda känd teknik och arbeta med användarmönster.

Tre kök finns än så länge med i projektet: Hovåsskolan i Göteborgs kommun, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, och förskolan Lilla Foss i Munkedals kommun. Det finns utrymme för ytterligare kök, som befinner sig i planeringsstadiet för en ombyggnad eller nybyggnad. Kontakta Anders Sandh på Bengt Dahlgren AB, anders.sandh@bengtdahlgren.se

Läs mer