Nyheter

Stöd för mätning av energianvänding i lågenergibyggnader

https://belok.se/wp/wp-content/uploads/2013/08/EMH_Logotyp.png

Nu kan du som är fastighetsägare, byggherre eller småhustillverkare få stöd av Energimyndigheten för att mäta och följa upp energianvändningen i nybyggda lågenergihus eller hus som renoveras till att nå lågenerginivå. Utlysningen stänger den 31 mars 2015.

I programmet får fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare ökad kunskap av mätning och uppföljning av energianvändning och inomhusklimat, genom ekonomiskt stöd till att praktisk genomföra mätningar och analyser samt tillgång till experthjälp genom programmets resurspool.

Utlysningen riktar sig till privata och offentliga fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare som planerar att bygga eller bygger lågenergibyggnader samt planerar eller genomför renoveringar med ambitionen att markant förbättra byggnadens energianvändning och nå lågenerginivå.

Energimyndigheten kan ge stöd för upp till 100 procent av stödberättigade kostnader. Följande kostnader är stödberättigade:

  • Kostnader för inköp, installation, kalibrering och drift av mätutrustning samt överföringen av mätdata till Energimyndigheten.
  • Kostnader för informationsspridning av projektet.

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida.