Projektarkiv

Solavskärmning och dagsljuslänkning

Hur kan man ta vara på ljusinsläpp och samtidigt minska bländningseffekter och uppvärmning i kontorsbyggnader. I denna rapport har ett demonstrationsförsök med en innovativ persienn med nyutvecklad styrning tillsammans med en dagsljusreglerad kontorsarmatur utvärderats.

2007 2 Dagsljus Och Solavskärmning (3.8 MiB)

2007 2 Dagsljus Och Solavskärmning (3.8 MiB)