Nyheter

Seminarium om energieffektivisering i livsmedelslokaler

BeLivs, Beställargrupp Livsmedelslokaler, bjuder in till seminariet Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler. Seminariet vänder sig bland annat till butiks- och fastighetsägare.

Tisdagen den 4 november 2014, kl 09.30-12.30 (Stockholm)

BeLivs är Energimyndighetens beställargrupp och nätverk för energieffektivisering av livsmedelslokaler. I BeLivs möts myndighet, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och utrustningsleverantörer.